DISCLAIMER.

Hans Appel.com heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld en laten ontwikkelen.

Deze website, de algemene voorwaarden van Hans Appel.com en overige informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is eigendom van Hans Appel.com, tenzij anders is vermeld.

Hans Appel.com besteedt constant zorg en aandacht aan de juiste informatie op de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hans Appel.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hans Appel.com aanvaardt echter op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze website. Indien informatie of gegevens op deze website door derden worden ingevoerd, is Hans Appel.com eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. Hans Appel.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op deze website.

Aan alle informatie die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Hans Appel.com informatie, diensten of producten van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Verwezen wordt naar de algemene voorwaarden van Hans Appel.com, die van toepassing zijn op alle (rechts)handelingen en overeenkomsten verband houdende met of voortvloeiende uit deze website.

In geval u problemen ondervindt op deze website, vraag ik u mij daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@hansappel.com of gebruik te maken van het contactformulier. Ik probeer dan het probleem zo spoedig mogelijk voor u op te lossen.